SE Electronics V7

SE Electronics V7
Rozšířili jsme mikrofony o sE Electronics V7. Mikrofon velice přátelský k sykavkám, odolný zpětné vazbě a detailnímu podání zvuku.